Consumer Products & Retail

  • Share

Om Handel och konsumentprodukter

Om oss
Vårt världsomspännande team av branschfokuserade experter inom revision, skatter, transaktioner och rådgivning har de djupgående branschkunskaperna och de tekniska erfarenheterna som krävs för att tolka marknaden och hjälpa dig att konkurrera på ett effektivt sätt.

Hur vi arbetar
Vi hjälper dig med alltifrån att få ut största möjliga värde av dina transaktioner och öka lönsamheten hos varumärket till att minska kostnaderna och bygga upp en flexibel och motståndskraftig leveranskedja. Vi levererar det vi lovar så att du kan leverera det du lovar.

Vi arbetar med fokus, stringens och noggrannhet för att få jobbet gjort, oavsett vad du har som främsta mål:

  • Utveckla din verksamhetsmodell
  • Optimera din varumärkesportfölj
  • Förbättra kundlönsamheten
  • Bygga upp en flexibel och motståndskraftig leveranskedja
  • Minska kostnaderna och frigöra kontanter
  • Bemöta kraven på hållbarhet

Vi fokuserar på att hjälpa dig att snabba på och förbättra ditt agerande. Som en resultatdriven organisation arbetar vi tillsammans med dig för att skärpa din förmåga att svara med flexibilitet och motståndskraft på den ständigt föränderliga miljö du verkar inom.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order