Consumer Products & Retail

  • Share

Handel och konsumentprodukter Advisory

Dagens verksamhetsklimat är mycket komplicerat.  Vi hjälper dig att orientera dig genom denna komplexitet samtidigt som vi ser till att du hanterar kostnaderna, skyddar marginalerna och levererar verkligt värde till dina kunder och konsumenter.  Vi hjälper dig helt enkelt att agera bättre. 

För att åstadkomma detta drar vi nytta av vår långa erfarenhet av att hjälpa många av världens ledande globala företag med att tackla deras centrala strategiska utmaningar.

Vi har särskilt stor erfarenhet av att hantera komplicerade frågor såsom konsolidering på marknaden, minskade marginaler, stigande råvarupriser samt inträde på nya marknader och regelverk. Vi har en djupgående förståelse för de sociala och miljömässiga aspekterna i branschen.

Vi erbjuder dig djupgående kunskap om sektorn och dess kapacitet tack vare vår globalt integrerade organisation och tillhandahåller mångsidiga team anpassade för dina behov. Tillsammans fokuserar vi på följande:

  • Kunder och strategisk riktning
  • Leveranskedja
  • Finansiering
  • Människor och organisatoriska förändringar
  • Risk
  • IT-risk och -revision

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order