Consumer Products & Retail

 • Share

Handel och konsumentprodukter Assurance

Stark oberoende revision ger viktig information till investerare och andra intressenter, en handfast och tydlig översyn för revisionskommittéer och konstruktiv information i rätt tid till företagsledningen.

Vår revisionskvalitet bygger på våra experter med erfarenhet av att arbeta för många av världens ledande konsumentvaruföretag. Vi mobiliserar rätt team för att hantera de mest komplicerade frågorna via en beprövad global metodik och de senaste högkvalitativa revisionsverktygen och perspektiven.

Våra revisionstjänster omfattar följande:

 • Oberoende revision av finansiella rapporter
 • Efterlevnad inom redovisning och rapportering (inklusive efterlevnad med SEC:s redovisningskrav och IFRS)
 • Hjälp med antagandet och införandet av nya redovisningsstandarder
 • Efterlevnad inom intern kontroll och finansiella rapporter
 • Hjälp med uppköp och samgåenden, inklusive due diligence
 • Rådgivning inom finansredovisning
 • Resultat inom överenskomna förfaranden och tillhörande rapportering
 • Bedrägeriutredning och tvister
 • Rapportering rörande klimatförändringar och hållbarhet

Några exempel på vårt arbete

 • Kundens mål: att få en revision av hållbarhetsrapporteringen på koncernnivå
  Vårt bidrag: att öka bekvämligheten och självförtroendet hos ledningen rörande korrekthet, transparens och rättvisa i rapporteringen
 • Kundens mål: att bygga upp och införa en stabil och effektiv process för att omvandla koncernens finansiella rapporter från US GAAP till International Financial Reporting Standards (IFRS)
  Vårt bidrag: att ge stöd åt kundens IFRS-projektledningsteam genom att bidra med strategisk inriktning och insikter från andra globala uppdrag och stöd både i rutinmässiga och komplicerade tekniska frågor

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order