Consumer Products & Retail

  • Share

Kontakter för Handel och konsumentprodukter

  Arne Matre
Nordisk ansvarig för Retail and Consumer Products
Advisory
+47 24 00 22 49
+47 481 68 880

  Martin Brenner
Assurance
+46 8 520 595 87
+46 70 318 95 87

  Sofie Mannerstråle
Advisory
+46 8 520 598 69
+46 70 318 98 69

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order