Consumer Products & Retail

Agera skoningslöst för att leverera hållbart värde

Det råder en helt ny ordning. Dina kunder, konsumenter och konkurrenter utvecklas i olika hastighet, på olika sätt och på olika marknader. I en värld som är mer komplex och rör sig snabbare än någonsin är möjligheterna enorma, men det gäller även riskerna.

Kompromisslösa intressenter kräver konstant tillväxt. Konsumenterna kräver värde och tar över ägandet av varumärkena. Det är därför dags att se över de strategiska valen, anpassa värdekedjan och agera för kortsiktiga resultat och långsiktig hållbarhet.

Våra globala experter har de kunskaper som krävs för att hjälpa dig att utmana och bryta invanda tankemönster. Oavsett om du vill förbättra flexibiliteten i organisationen, skapa värde genom investeringar i digital marknadsföring, placera ut medarbetare på ett effektivt sätt på marknaderna eller göra om leveranskedjan för större flexibilitet har vi den kompetens du behöver för att lyckas.

Ta del av vår syn på centrala frågor inom konsumentvarusektorn i dag:
Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order