Consumer Products & Retail

  • Share

Handel och konsumentprodukter Tax

Dagens osäkra värld kräver ett helhetsinriktat angreppssätt för att bygga en framgångsrik skattefunktion. Helhetsgreppet ger en stark redovisningsgrund och underlättar planering och tillväxt. Det hjälper dig att utveckla skattestrategier som är anpassade till din verksamhet. Det gör också att du kan möta dagens affärsmål samtidigt som du lägger grunden för morgondagens framgångar.

Till stöd för denna helhetssyn behöver du ett team med ett omfattande nätverk som ger dig råd om planering, efterlevnad och rapportering samt upprätthåller fungerande relationer med skattemyndigheterna. Våra experter bidrar med tekniskt kunnande, praktisk erfarenhet och konsekventa metoder till ditt företag – oavsett var du befinner dig och vilken typ av skattetjänster du behöver. 

  • Företagsbeskattning
  • Humankapital
  • Punktskatt
  • Internationella skatter
  • Transaktionsskatter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order