Consumer Products & Retail

 • Share

Handel och konsumentprodukter Transactions

Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta möjligheterna, göra dina transaktioner mer effektiva och se till att du uppnår dina strategiska mål. Oavsett storleken på ditt företag, vilken typ av företag det är eller var det ligger – och vilka affärer du gör – kan vi spela en nyckelroll under hela affärens livscykel.

Låt oss hjälpa dig att fastställa det verkliga värdet på en tillgång, upprätta rätt affärs- och skattestruktur och genomföra affären. Vi kombinerar beprövade metoder och ett konsekvent tillvägagångssätt med nytänkande och ger dig de råd du behöver för att fatta välgrundade beslut, minska risken och nå ett framgångsrikt resultat.

Vi arbetar med:

 • gränsöverskridande transaktioner
 • nedläggningar, carve-outs
 • ekonomisk rådgivning
 • uppköp och samgåenden
 • privat kapital
 • projektfinansiering
 • omstrukturering
 • transaktionsintegration
 • fastigheter vid transaktioner
 • transaktionsstöd
 • transaktionsskatter
 • värdering och upprättande av affärsmodeller.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Customers are taking hold of the conversation

Customers are taking hold of the conversation, demanding value

Learn more about Brand New Order