• Share

Om våra tjänster inom kapitalförvaltning

Vi kan göra skillnad för kapitalförvaltare i Sverige, Norden och globalt genom att kombinera teknisk kompetens med en gedigen förståelse av marknadsdynamik, branschtrender och operativa frågeställningar.

I Sverige är vi en del av en integrerad nordisk organisation där över 600 konsulter står redo att hjälpa ditt företag. Du kan lita på vår förmåga att samla kompetenta team inom många olika områden. Genom ett nära samarbete med EY:s globala nätverk för finansiella tjänster är vi alltid uppdaterade kring markandspraxis och nya trender. Genom att göra vår kunskap och insikt tillgängligt för ditt företag, hjälper vi dig att svara på dagens utmaningar, ta fördel av morgondagens möjligheter och bygga varaktig framgång.

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.