• Share

Advisory

Vårt åtagande att leverera en jämn och hög kvalitet har gjort oss till en pålitlig och engagerad rådgivare till många av de mest framgångsrika organisationer i finansbranschen, både i Norden och globalt.

Kapitalförvaltning är dynamisk och full av utmaningar. Våra dedikerade medarbetare hjälper kunder att förbereda sig på tillväxt, hantera risker, förbättra den operativa effektiviteten, upprätthålla kontroll och regelefterlevnad och utnyttja teknik på bästa sätt. Våra tjänster täcker:

EY Financial Services

Analytics and data excellence
Vårt team av medarbetare inom data och analytics har utvecklat en rad lösningar som underlättar användandet av data för att förstå marknaden, företag, kunder och produkter. Huvudtjänsterna omfattar analys av regelefterlevnad, lagstadgad rapportering, analys av kundportföljen och hjälp i finansiella beslut.


EY Financial Services

Technology-enabled transformation
Ny teknik ger kapitalförvaltare förändrade sätt att förfina tillförlitligheten och effektiviteten i sin verksamhet. Vi hjälper våra kunder att förbättra affärsresultat genom strategiska teknikinitiativ, bland annat digital förändring, systemimplementering samt integration. Vi kan också hjälpa dig att effektivt möta cyberhot, inklusive it-brottslighet.


EY Financial Services

Revenue and growth
Nya produkter, nya distributionskanaler och större geografiska marknader kan hjälpa företag att särskilja sig från konkurrenterna. Vi hjälper våra kunder att växa rationellt och lönsamt när de går in på nya marknader, med en produktions- och distributionsstrategi, mobila och digitala lösningar, kundsegmentering och integration före och efter en fusion. Vårt mål är att bidra till att bygga framtidens kapitalförvaltare.


EY Financial Services

Risk- and regulatory-driven change
Vi hjälper dig att planera och genomföra omfattande projekt för att möta både regulatoriska och operativa krav. Vi hjälper dig att möta de krav både lokala och överordnande tillsynsmyndigheter ställer, bland annat MiFID II, UCITS, AIFMD, ALM, Global regulatory reporting och OTC derivatives market reform.


EY Financial Services

Operational transformation
Ökad konkurrens, regulatoriska förändringar och andra trender tvingar företag att utveckla sina affärsmodeller. Det är en mycket krävande miljö där man måste balansera affärsstrategier, genomförande och kostnadskontroll. Vår kunskap inom kapitalförvaltning kombinerar beprövade metoder och verktyg med erfarenheter från arbete med kunder i hela världen. Vi har djup erfarenhet från kostnadsbesparingsprojekt och processeffektiviseringar.


 

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.