• Share

Tax

Kapitalförvaltare står inför betydande förändringar med konsekvenser för både deras skatteåtaganden och operativa verksamhet. Om man hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt lägger man grunden för en hållbar långsiktig tillväxt.

Våra kunder drar inte bara nytta av vår erfarenhet av arbete med många andra kapitalförvaltare utan också från blandningen av de skattetjänster vi levererar till säljare, köpare och finansiella mellanhänder över landsgränserna. Vi hjälper kunder att förstå komplexiteten och utmaningarna i nationella och globala strukturer. Bredden i våra skattetjänster går från hjälp med planering och hjälp vid tvister till skatterapportering, kontroller och efterlevnad, inklusive:

 

EY Financial Services

FATCA and Common Reporting Standard (CRS) compliance
Nya standarder för att öka transparens påverkar företag på global, regional och lokal nivå. Vårt FATCA/CRS team hjälper till att förstå reglerna och hitta bra processer för att samla in nödvändiga uppgifter och korrekt rapportera rätt information till skattemyndigheterna. Baserat på branschspecifika riktlinjer för juridiska enheter, kan vi stödja dig i dina förberedelser för FATCA.


EY Financial Services

Transfer Pricing and international tax
Vi hjälper kapitalförvaltare att förbättra effektiviteten i deras verksamhetsmodeller och samtidigt underhålla, hantera och övervaka det som sker inom internprissättningen avseende dokumentation och processer. Vi hjälper till för att möta förfrågningar från skattemyndigheter eller vid bedömningar knutna till OECD BEPS-projekt.


EY Financial Services

Operational taxes
EY:s globala nätverk av medarbetare som arbetar med kapitalförvaltare har lång erfarenhet av att analysera WHT liabilities och WHT reclaims på större europeiska marknader. Vi hjälper också våra kunder med processer och verktyg för ledningen och rapportering som motsvarar WHT:s krav.


EY Financial Services

Tax Performance Advisory
Våra tjänster inom Tax Performance Advisory hjälper till att förbättra affärsprocesser kring skattehanteringen samt effektiviteten i skattefunktionen. Vårt erbjudande inkluderar översyn av skattefunktionen, utformandet av verksamhetsmodeller, processeffektivisering, översyn av interna kontroller, teknikförbättringar och relaterade tjänster i förändringsarbete.


EY Financial Services

People Advisory Services
Vi hjälper våra kunder att hantera de komplexa utmaningar en global arbetsstyrka medför, från HR-strategi till att hantera regelefterlevnad och risk. Vi hjälper till med att utveckla HR- och lönefunktionerna och erbjuder IT-konsulttjänster och projektledning. Vi erbjuder stöd avseende ersättningsregelverk, inklusive tolkning och implementeringen av internationella och nationella bestämmelser, översyn av olika lönesystem, kalibrering av bonusar, belöningar och de oberoende granskningar av ersättningar som krävs. Dessutom kan vi hjälpa till att utforma och genomföra olika belöningsstrategier som dels engagerar medarbetare och dels stöttar organisationens affärsstrategi.


EY Financial Services

Global Compliance and Reporting
Idag går vi från lokala lösningar till integrerade regionala eller globala lösningar när det gäller regelefterlevnad och rapporteringsprocesser. Detta kan gälla ett fristående initiativ inom skattefunktionen eller en del av en större förändring. EY kan ge stöd inom redovisning, efterlevnad av lagar för indirekta skatter (inklusive premieskatt), sekreterar- och lönetjänster utöver våra mer traditionella erbjudanden inom direkt skatt och rapportering.


EY Financial Services

Indirect Tax
Indirekta skatter med allt från mervärdesskatt (moms) och skatter på varor och tjänster (GST) till miljöskatter och specifika skatter på försäkringspremier (IPT) påverkar leveranskedjan och det finansiella systemet. Vi hjälper till att identifierar riskområden och tittar på hållbara möjligheter för indirekta skatter. 


EY Financial Services

Transaction Tax
Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det är ett förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller börsintroduktion. Med en bra överblick och planering inför transaktionen kan du minska risken, förbättra möjligheterna och utnyttja viktiga förhandlingsfördelar. Omstrukturering kan bidra till att stärka organisationen och ge värdefulla skattelättnader. I alla transaktioner är nyckeln till framgång planering, design, samordning och genomförande över flera olika områden.


 

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.