• Share

Transactions

Hur organisationer hanterar sitt kapital i dag kommer att definiera deras konkurrenskraft imorgon. Vi bidrar till att skapa värde för våra kunder genom att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut kring om strategisk förvaltning av kapital och transaktioner.

Kapitalförvaltning och transaktioner i en osäker värld kan vara en utmaning. En organisations strategi och förmåga att agera snabbt och effektivt definierar deras potential för tillväxt och ekonomisk stabilitet. Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut om fyra huvudområden; förvaltning, optimering, investeringar och kapitalanskaffning. Vi kallar dessa områden The Capital Agenda och sätter våra kunders kapital i fokus för det strategiska tänkandet.

Vi erbjuder ett brett spektra av tjänster inom transaktionsrådgivning inklusive:

EY Financial Services

Transaction Support
Våra tjänster inom Transaction Support innefattar due diligence för både köpare och säljare. Vi kan också hjälpa dig att förbättra strukturer, minska risk och utvärdera framtida avkastning. Vi kan snabbt sätta ihop ett team med kunniga och branscherfarna konsulter som kan stödja dig.


EY Financial Services

Lead advisory
Vi kan hjälpa dig att bedöma hur en verksamhet passar in i din strategi genom att utvärdera potentiella synergieffekter, ta projektledningsansvaret, bistå vid förhandlingar och ekonomiska modeller och för att mäta effekter av transaktionen. Vi arbetar med dig att nå dina strategiska mål i förvärv, försäljning, management buy-out, buy-ins (kapitalinsamling), börsintroduktioner, fusioner och förvärv.


EY Financial Services

Restructuring
Varje omstruktureringsscenario kräver olika kompetenser. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster anpassade till din specifika situation för att hjälpa dig att utvärdera möjligheter att sätta ihop den mest effektiva omstruktureringsplanen, förbättra transaktioner och nå dina strategiska mål.


EY Financial Services

Operational transaction services
Vårt team erbjuder ett komplett utbud av operativt stöd och råd genom hela transaktionscykeln, oavsett om vi stöder köpare eller säljare. Vi bidrar med operativ due diligence, utvärdering av exit, integration efter sammanslagningen, synergianalys och leverans.


EY Financial Services

Valuation & business modeling
Vi hjälper dig att bygga transparenta och robusta värderingar för att stödja företagsaffärer och möta krav inom lagstiftning och redovisning. Våra specialister inom redovisning, skatt och finansiell due diligence kan ge råd inom värderingar och våra konsulter hjälper dig att genomföra en översyn av modell och projektering för att fatta viktiga beslut och nå bättre resultat.


EY Financial Services

Transaction tax
Våra medarbetare inom Transaction tax guidar dig genom de skattemässiga konsekvenserna av transaktionen och hjälper dig att ta fram alternativ. Våra tjänster inkluderar skatte due diligence och skattestrukturering.


 

Kontakta oss

Fredrik Stigerud
ansvarig kapitalförvaltning
+46 8 520 598 53

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.