• Share

Om Bank

I Sverige är vi en del av en integrerad nordisk organisation där över 600 konsulter står redo att hjälpa ditt företag. Du kan lita på vår förmåga att sätta samman kompetenta team inom många olika områden. Genom ett nära samarbete med EY:s globala nätverk för finansiella tjänster är vi alltid uppdaterade kring beprövade lösningar och nya trender i branschen. Vi hjälper dig att svara på dagens utmaningar, ta fördel av morgondagens möjligheter och bygga varaktig framgång i en föränderlig bransch. 

En branschledare inom kunskap och insikt
Vår kunskap och erfarenheter ger oss ett omfattande perspektiv som hjälper dig att vara uppdaterad i viktiga frågor i din bransch. Vi ingår i nätverk med kunder, intressenter och beslutsfattare där vi diskutera frågor som hjälper dig att förstå, prioritera och hantera det som är avgörande för din framgång.

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Insights

Här hittar du våra senaste thought leadership-rapporter och kommande seminarer/webcasts.

Transforming talent - The banker of the future 
Transforming talent - The banker of the future
Läs Global Banking Outlook 2016


 

Rethinking Risk Management

Rethinking Risk Management
Läs vår undersökning om riskhantering i stora finansinstitutioner 2015

 

IFRS Banking Conference summary

IFRS Banking Conference summary
Läs en summering av det viktigaste som diskuterades på EY:s IFRS Banking Conference 2016
 

ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

FinTech Adoption Index | Dec 2015

Läs vår rapport om hur ekonomisk teknologi kan tas i bruk.
  

FinTech Adoption Index | Dec 2015

ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

Läs om Single Supervisory Mechanism och vad som diksuterades på ECB i november 2015.
 

ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015

ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015


Ta del av vår syn på hållbara modeller för banker och deras investerare.