• Share

Om Bank

I Sverige är vi en del av en integrerad nordisk organisation där över 600 konsulter står redo att hjälpa ditt företag. Du kan lita på vår förmåga att sätta samman kompetenta team inom många olika områden. Genom ett nära samarbete med EY:s globala nätverk för finansiella tjänster är vi alltid uppdaterade kring beprövade lösningar och nya trender i branschen. Vi hjälper dig att svara på dagens utmaningar, ta fördel av morgondagens möjligheter och bygga varaktig framgång i en föränderlig bransch. 

En branschledare inom kunskap och insikt
Vår kunskap och erfarenheter ger oss ett omfattande perspektiv som hjälper dig att vara uppdaterad i viktiga frågor i din bransch. Vi ingår i nätverk med kunder, intressenter och beslutsfattare där vi diskutera frågor som hjälper dig att förstå, prioritera och hantera det som är avgörande för din framgång.

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.