Banking & Capital Markets

Utvecklingen inom lagstiftning och digitalisering förändrar banksektorn både snabbt och omfattande. För att nå framgång måste bankerna vara effektiva och ha förmågan att anpassa sig till den nya verkligheten.

Banker i Sverige, Norden och globalt står inför många utmaningar. Hur ska bankernas affärsmodeller utvecklas? Var finns de största möjligheterna för att nå en hållbar tillväxt? Vilket är det mest effektiva sättet att förvalta kapital på? Dessa är några av de frågor bankerna står inför när de försöker följa nya regler samtidigt som de ska möta de förväntningar kunder och aktieägare har kring tjänster, öppenhet och avkastning.


Vi tar med vår kunskap och erfarenhet från att ha arbetat med några av världens största banker när vi hjälper kunder i Norden med frågor kring regelefterlevnad, operativt arbete, IT, kund- och förändringsprogram.
Fredrik Stigerud
Nordic Wealth and Asset Management Leader

Hur kan vi hjälpa ditt företag
Vår starka lokala närvaro i Sverige i kombination med en integrerad nordisk organisation och direkt tillgång till ledande konsulter inom bank- och kapitalmarknaden globalt, gör att du kan lita på vår förmåga att samla kompetenta multidisciplinära team som hjälper dig med de komplexa utmaningar som du står inför.

 
  Kontakta oss

  Sven Tärnvik 
  ansvarig bank
  +46 8 520 591 24
   

  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.