Banking & Capital Markets

Utvecklingen inom lagstiftning och digitalisering förändrar banksektorn både snabbt och omfattande. För att nå framgång måste bankerna vara effektiva och ha förmågan att anpassa sig till den nya verkligheten.

Banker i Sverige, Norden och globalt står inför många utmaningar. Hur ska bankernas affärsmodeller utvecklas? Var finns de största möjligheterna för att nå en hållbar tillväxt? Vilket är det mest effektiva sättet att förvalta kapital på? Dessa är några av de frågor bankerna står inför när de försöker följa nya regler samtidigt som de ska möta de förväntningar kunder och aktieägare har kring tjänster, öppenhet och avkastning.


Vi tar med vår kunskap och erfarenhet från att ha arbetat med några av världens största banker när vi hjälper kunder i Norden med frågor kring regelefterlevnad, operativt arbete, IT, kund- och förändringsprogram.
Fredrik Stigerud
Nordic Wealth and Asset Management Leader

Hur kan vi hjälpa ditt företag
Vår starka lokala närvaro i Sverige i kombination med en integrerad nordisk organisation och direkt tillgång till ledande konsulter inom bank- och kapitalmarknaden globalt, gör att du kan lita på vår förmåga att samla kompetenta multidisciplinära team som hjälper dig med de komplexa utmaningar som du står inför.

 
  Kontakta oss

  Sven Tärnvik 
  ansvarig bank
  +46 8 520 591 24
   

  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

  Insights

  Här hittar du våra senaste thought leadership-rapporter och kommande seminarer/webcasts.

  Transforming talent - The banker of the future 
  Transforming talent - The banker of the future
  Läs Global Banking Outlook 2016


   

  Rethinking Risk Management

  Rethinking Risk Management
  Läs vår undersökning om riskhantering i stora finansinstitutioner 2015

   

  IFRS Banking Conference summary

  IFRS Banking Conference summary
  Läs en summering av det viktigaste som diskuterades på EY:s IFRS Banking Conference 2016
   

  ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

  FinTech Adoption Index | Dec 2015

  Läs vår rapport om hur ekonomisk teknologi kan tas i bruk.
    

  FinTech Adoption Index | Dec 2015

  ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

  Läs om Single Supervisory Mechanism och vad som diksuterades på ECB i november 2015.
   

  ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015

  ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015


  Ta del av vår syn på hållbara modeller för banker och deras investerare.