• Share

Bank Tax

Banker står inför betydande förändringar med konsekvenser för både deras skatteåtaganden och operativa verksamhet. EY:s globala skatteteam med fokus på banker erbjuder en rad tjänster för att möta dessa utmaningar, bland annat:
 

EY Financial Services

Tax Transformation and IT enablement
Nationella skattemyndigheter granskar skatter i allt större utsträckning och det globala fokuset på skattetransparens sträcker sig förbi företagets skattehantering till att inkludera kunder och produkter. Teknologi spelar en viktig roll nu när skatt ses som en regulatorisk fråga. Våra skatte- och IT-konsulter gör en gemensam insats för att hjälpa dig effektivisera processer och utnyttja den tekniska potential som finns tillgänglig för skattefunktionen.  


EY Financial Services

Transfer Pricing and international tax
Vi hjälper banker att förbättra effektiviteten i deras verksamhetsmodeller och samtidigt underhålla, hantera och övervaka det som sker inom internprissättningen avseende dokumentation och processer. Vi hjälper till för att möta förfrågningar från skattemyndigheterna, bredare strukturprojekt eller vid bedömningar knutna till OECD BEPS-projekt och följer nationell utveckling.


EY Financial Services

FATCA and Common Reporting Standard (CRS) compliance
Nya standarder för att öka tranparens påverkar företag på global, regional och lokal nivå. Vårt FATCA/CRS team hjälper försäkringsbolagen att förstå reglerna och hitta bra processer för att samla in nödvändiga uppgifter och korrekt rapportera rätt information till skattemyndigheterna. Baserat på branschspecifika riktlinjer för juridiska enheter, kan vi stödja dig i dina förberedelser för FATCA och CRS och lösa de mest akuta problemen.


EY Financial Services

Business tax services
EY:s Business Tax Services (BTS) arbetar globalt med skatteplanering och rådgivning. Vi kan erbjuda skatterådgivning över landsgränser inom planering, redovisning, efterlevnad och tvister.


EY Financial Services

Global Compliance and Reporting
Bankernas situation är extremt utmanade och våra kunder möter komplexa frågeställningar så som finansiell transformation, hantering av snabbväxande marknader, förändringar i lagar och regler och behovet av kapital. EY kan erbjuda nödvändig kompetens för att möta dessa utmaningar och våra tjänster inkluderar redovisning, efterlevnad av lagar för indirekta skatter (inklusive premieskatt), sekreterar- och lönetjänster utöver våra mer traditionella erbjudanden i direkt skatt och rapportering.


EY Financial Services

People Advisory Services
Vi hjälper våra kunder att hantera de komplexa utmaningar en global arbetsstyrka medför, från HR-strategi till att hantera regelefterlevnad och risk. Vi hjälper till med att utveckla HR- och lönefunktionerna och erbjuder IT-konsulttjänster och projektledning. Vi erbjuder stöd avseende ersättningsregelverk, inklusive tolkning och implementeringen av internationella och nationella bestämmelser, översyn av olika lönesystem, kalibrering av bonustak, belöningar och de oberoende granskningar av ersättningar som krävs. Dessutom kan vi hjälpa till att utforma och genomföra olika belöningsstrategier som dels engagerar medarbetare och dels stöttar organisationens affärsstrategi.


EY Financial Services

Indirect Tax  
Indirekta skatter påverkar logitikkedjan och det finansiella systemet. Vårt nätverk av dedikerade konsulter inom indirekt skatt kombinerar teknisk kompetens med branschkunskap och avancerade tekniska hjälpmedel och metoder. Vi hjälper till att identifierar riskområden och tittar på hållbara möjligheter för indirekta skatter.


EY Financial Services

Transaction Tax
Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det är ett förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller börsintroduktion. Med en bra överblick och planering inför transaktionen kan du minska risken, förbättra möjligheterna och utnyttja viktiga förhandlingsfördelar. Omstrukturering kan bidra till att stärka organisationen och ge värdefulla skattelättnader. I alla transaktioner är nyckeln till framgång planering, design, samordning och genomförande över flera olika områden.


 

 

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.