• Share

Bank Transactions

Hur organisationer hanterar sitt kapital i dag kommer att definiera deras konkurrenskraft imorgon. Vi bidrar till att skapa värde för våra kunder genom att hjälpa dem att fatta mer välgrundade beslut kring om strategisk förvaltning av kapital och transaktioner.

Kapitalförvaltning och transaktioner i en osäker värld kan vara en utmaning. En organisations strategi och förmåga att agera snabbt och effektivt definierar deras potential för tillväxt och ekonomisk stabiltet. Vi hjälper våra kunder att fatta mer välgrundade beslut inom fyra huvudområden; förvaltning, optimering, investeringar och kapitalanskaffning. Vi kallar dessa områden The Capital Agenda och sätter våra kunders kapital i fokus för det strategiska tänkandet.
 

EY Financial Services

Transaction Support
Våra tjänster inom Transaction Support innefattar due diligence från både köpare och säljare. Vi kan också hjälpa dig att identifiera viktiga drivkrafter, förbättra strukturer, minska risk och utvärdera framtida avkastning. Vi kan snabbt sätta ihop ett team med kunniga och branscherfarna konsulter som kan stödja dig i dina beslut.


EY Financial Services

Lead advisory
Vi kan hjälpa dig att bedöma hur en verksamhet passar in i din strategi genom att utvärdera potentiella synergieffekter, ta projektledningsansvaret för nästa steg, bistå vid förhandlingar och ekonomiska modeller och för att mäta effekter av transaktionen. Vi arbetar med dig att nå dina strategiska mål i förvärv, försäljning, management buy-out, buy-ins (kapitalinsamling), börsintroduktioner, fusioner och förvärv.


EY Financial Services

Restructuring
Varje omstruktureringsscenario kräver olika kompetenser. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster anpassade till din specifika situation för att hjälpa dig att utvärdera möjligheter att sätta ihop den mest effektiva omstruktureringsplanen , förbättra transaktioner och nå dina strategiska mål.


EY Financial Services

Operational transaction services
Vårt team erbjuder ett komplett utbud av operativt stöd och råd genom hela transaktionscykeln, oavsett om vi stöder köpare eller säljare. Vi bidrar med operativ due diligence, utvärdering av exit, integration efter sammanslagningen, synergibedömning och leverans.


EY Financial Services

Valuation & business modeling
Vi hjälper dig att bygga transparenta och robusta värderingar för att stödja företagsaffärer och möta krav inom lagstifning och redovisning. Våra specialister inom redovisning, skatt och finansiell due diligence kan ge råd inom värderingar och våra konsulter hjälper dig att genomföra en översyn av modellen, stödmodell och projektering för att fatta viktiga beslut och nå bättre resultat av dina strategier.


EY Financial Services

Transaction tax
Våra medarbetare inom Transaction tax guidar dig genom de skattemässiga konsekvenserna av transaktionen och hjälper dig att ta fram alternativ för att förbättra ditt företags skatteeffektivitet . Våra tjänster inkluderar skattediligence och skattestrukturering.


 

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Insights

Här hittar du våra senaste thought leadership-rapporter och kommande seminarer/webcasts.

Transforming talent - The banker of the future 
Transforming talent - The banker of the future
Läs Global Banking Outlook 2016


 

Rethinking Risk Management

Rethinking Risk Management
Läs vår undersökning om riskhantering i stora finansinstitutioner 2015

 

IFRS Banking Conference summary

IFRS Banking Conference summary
Läs en summering av det viktigaste som diskuterades på EY:s IFRS Banking Conference 2016
 

ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

FinTech Adoption Index | Dec 2015

Läs vår rapport om hur ekonomisk teknologi kan tas i bruk.
  

FinTech Adoption Index | Dec 2015

ViewPoints: Future of European banking | Jan 2016

Läs om Single Supervisory Mechanism och vad som diksuterades på ECB i november 2015.
 

ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015

ViewPoints: Building sustainable models for banks and their investors | Nov 2015


Ta del av vår syn på hållbara modeller för banker och deras investerare.