• Share

Försäkring Advisory

Vårt åtagande att leverera en jämn och hög kvalitet har gjort oss till en pålitlig och engagerad rådgivare till många av de mest framgångsrika organisationer inom  finansiella tjänster, både i Norden och globalt.

Försäkringsbolag står inför både stora utmaningar och möjligheter till följd av omfattande och komplexa förändringar inom både lagstiftning och redovisning, minskade vinstmarginaler och övergången till en allt mer digitaliserad bransch. Övergripande plattformar och en säker IT-infrastruktur är avgörande för att försäkringsbolagen ska uppnå en digital, kundorienterad affärsmodell som utnyttjar big data och analyser. Vårt team av erfarna konsulter hjälper våra försäkringskunder inom följande områden:
 

EY Financial Services

Analytics & Data Excellence
Stora datamängder finns i dag tillgängliga, men de blir verkligt värdefulla först när de är processade, tolkade och hanterade på ett intelligent sätt. EY har lång erfarenhet av att hjälpa försäkringsbolag i omstruktureringen från att samla in till att analysera data som ger underlag till välgrundade beslut.


EY Financial Services

Finance, Risk and Actuarial Change
Det ställs allt högre krav på försäkringsbolagen inom riskhantering, regelefterlevnad (tillsyn and uppförande) och rapportering (IFRS 9 och IFRS 4 fas 2). Vi hjälper till att utveckla och implementera förändringsprogram som säkerställer både effektivitet och kostnadseffektiv drift i berörda funktioner, inklusive ekonomi, risk, aktuarie och IT.


EY Financial Services

Customer and Growth
Vi arbetar med våra kunder för att definiera marknadsstrategier, genomföra gapanalyser och ta fram business case för digitala investeringar med målet att öka kundnyttan och öka tillväxten. Vi tar fram och implementerar nya och bättrade digitala lösningar och arbetar med kunder i hela Norden för att förbättra de lösningar de har i dag. 


EY Financial Services

Technology Enabled Transformation
I takt med att den tekniska utvecklingen accelererar måste försäkringsbolag reagera på och anpassa sig till nya teknologier för att öka tillväxt och lönsamhet samtidigt som man följer regulatoriska krav. Vi hjälper våra kunder att utvärdera och implementera passande lösningar. 


EY Financial Services

Operational Excellence
Vi kan hjälpa dig att förbättra och integrera processer och kontroller, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna inom och mellan funktioner. Outsourcing, processautomation, robotteknik och Lean är några av strategierna. Vi hjälper våra kunder att minska bearbetningstiden, öka produktiviteten och förbättra kundnöjdheten genom att identifiera, planera och genomföra förändringar.


 

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.