• Share

Försäkring Assurance

Våra medarbetare i Assurance har erfarenhet av revision från många av de ledande organisationerna inom finansiella tjänster i Norden och globalt. Genom att kombinera teknisk kompetens med betydande erfarenhet av branschen hjälper vi dig att förstå och ta tag i aktuella och de mest kritiska utmaningarna  inom ekonomi och rapportering.

Assurance har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer i försäkringsbranschen. Vi kombinerar teknisk kompetens med en omfattande förståelse för marknadsdynamik, branschtrender, problemområden och operativa överväganden som påverkar din verksamhet. Som en av de ledande i användandet av ny teknik i samband med revisioner och kundkommunikation har våra medarbetare tillgång till den senaste informationen inom rapportering och revision.

Utöver våra revisionstjänster erbjuder vi även andra tjänster som krävs i enlighet med globala och lokala lagar och regler, inklusive:
 

EY Financial Services

Accounting Compliance and Reporting
Vi hjälper organisationer möta redovisningskraven i de länder där de är verksamma. Vårt erbjudande binder samman vår kompetens inom finans och skatt för att stödja alla typer av behov inom efterlevnad. Företag som hanterar detta rätt är väl positionerade för möta förändringar i världsekonomin. Mer...


EY Financial Services

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
FAAS erbjuder hjälp i frågor till följd av förändringar i redovisningsstandarder och myndighetskrav, nya verksamheter och förvärv. FAAS består av ett multidisciplinärt team med erfarenhet från redovisning, skatt och informationsteknologi med grundlig branschspecifik erfarenhet av att hantera förändringar inom redovisning, med allt från en enda redovisningsstandard till global implementering av IFRS. Mer...


EY Financial Services

Fraud Investigation and Dispute Services
Vi hjälper företag att hantera risk, utreda anklagelser om tjänstefel och mäta den ekonomiska effekten av tvister. Vid misstänkta ekonomiska oegentligheter kan vi undersöka, ta fram elektroniska bevis och utvärdera finansiella rapporter - allt med den diskretion och allvar ärendet kräver. Mer...


EY Financial Services

Climate Change and Sustainability Services
Våra team består av personer med kunskap och teknisk expertis inom en rad områden och kan hjälpa dig att hitta rätt åtgärder och skräddarsydda lösningar som är både innovativa och effektiva. Mer...


 

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.