• Share

Försäkring Transactions

Hur organisationer hanterar sitt kapital i dag kommer att definiera deras konkurrenskraft imorgon. Vi bidrar till att skapa värde för våra kunder genom att hjälpa dem att fatta mer välgrundade beslut kring om strategisk förvaltning av kapital och transaktioner.

Kapitalörvaltning och transaktioner i en osäker värld kan vara en utmaning. En organisations strategi och förmåga att agera snabbt och effektivt definierar deras potential för tillväxt och ekonomisk stabiltet. Vi hjälper våra kunder att fatta mer välgrundade beslut om fyra huvudområden; förvaltning, optimering, investeringar och kapitalanskaffning. Vi kallar dessa områden The Capital Agenda och sätter våra kunders kapital i fokus för det strategiska tänkandet.

Vi erbjuder försäkringsbolag ett brett spektra av tjänster inom transaktionsrådgivning inklusive:EY Financial Services

Transaction Support
Våra tjänster inom Transaction Support innefattar due diligence från både köpare och säljare. Vi kan också hjälpa dig att identifiera viktiga drivkrafter, förbättra strukturer, minska risk och utvärdera framtida avkastning. Vi kan snabbt sätta ihop ett team med kunniga och branscherfarna konsulter som kan stödja dig i dina beslut.


EY Financial Services

Actuarial Services
Som en del av due diligence kan vi erbjuda en fullskalig actuarial diligence genom våra aktuarier. Vi kan sätta samman ett team med ingående kunskap inom nordisk egendoms-, skade- och livförsäkringsområdet. 


EY Financial Services

Lead advisory
Vi kan hjälpa dig att bedöma hur en verksamhet passar in i din strategi genom att utvärdera potentiella synergieffekter, ta projektledningsansvaret för nästa steg, bistå vid förhandlingar och ekonomiska modeller och för att mäta effekter av transaktionen. Vi arbetar med dig att nå dina strategiska mål i förvärv, försäljning, management buy-out, buy-ins (kapitalinsamling), börsintroduktioner, fusioner och förvärv.


EY Financial Services

Restructuring
Varje omstruktureringsscenario kräver olika kompetenser. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster anpassade till din specifika situation för att hjälpa dig att utvärdera möjligheter att sätta ihop den mest effektiva omstruktureringsplanen, förbättra transaktioner och nå dina strategiska mål.


EY Financial Services

Operational transaction services
Vårt team erbjuder ett komplett utbud av operativt stöd och råd genom hela transaktionscykeln, oavsett om vi stöder köpare eller säljare. Vi bidrar med operativ due diligence, utvärdering av exit, integration efter sammanslagningen, synergibedömning och leverans.


EY Financial Services

Valuation & business modeling
Vi hjälper dig att bygga transparenta och robusta värderingar för att stödja bolagsaffärer och möta krav inom lagstiftning och redovisning. Våra specialister inom redovisning, skatt och finansiell due diligence kan ge råd inom värderingar och våra konsulter hjälper dig att genomföra en översyn av modell, stödmodell och projektering för att fatta viktiga beslut och nå bättre resultat.


EY Financial Services

Transaction Tax
Våra medarbetare inom Transaction tax guidar dig genom de skattemässiga konsekvenserna av transaktionen och hjälper dig att ta fram alternativ för att förbättra ditt företags skatteeffektivitet. Våra tjänster inkluderar skattediligence och skattestrukturering.


 

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.