Government & Public Sector

 • Share

Offentlig verksamhet Advisory

Våra konsulter har omfattande erfarenhet av att verka i den politiska kontexten och förstår förutsättningarna för politiskt styrda organisationer. Vi kan snabbt sätta oss in i frågeställningar och leverera relevanta underlag. Våra lokala och internationella team kombinerar förståelse för sektorn med kunskap inom ett stort antal områden.

Våra tjänster omfattar följande:

 • organisationsutveckling
 • processförbättring
 • förändringsledning
 • projekt- och programstyrning
 • inköp
 • innovationsupphandling
 • ekonomistyrning
 • outsourcing
 • risk och intern kontroll
 • utvärdering av projekt

Kontaktperson Susanne Tillqvist
 

Kontakta oss

Ann-Mari Ek
Branschansvarig
Revision
+46 70 215 58 45

Susanne Tillqvist
Rådgivning
+46 70 318 91 77 


Navigating disruption without gender diversity? 
Navigating disruption without gender diversity?

Disruption and gender diversity are two of the biggest topics facing business leaders today. Both issues are critical to the future of every industry. And they are closely connected.

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.