Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Assurance

Affärsområde revision har lång och gedigen erfarenhet från offentlig sektor. Flera medarbetare har sin bakgrund i offentlig sektor och är mycket väl förtrogna med verksamheternas förutsättningar. Det gäller även våra specialsiter som kan bistå med stöd och lösningar.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Finansiell revision
  • Verksamhetsrevision
  • Lekmannarevision
  • Intern styrning och kontroll
  • Redovisningsstandarder
  • Bedrägeri- och undersökningstjänster
  • Tjänster relaterade till klimatförändringar och hållbarhet

Kontaktperson Ann-Mari Ek
 

 

Kontakta oss

Ann-Mari Ek
Branschansvarig
Revision
+46 70 215 58 45

Susanne Tillqvist
Rådgivning
+46 70 318 91 77 


Navigating disruption without gender diversity? 
Navigating disruption without gender diversity?

Disruption and gender diversity are two of the biggest topics facing business leaders today. Both issues are critical to the future of every industry. And they are closely connected.

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.