Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Assurance

Affärsområde revision har lång och gedigen erfarenhet från offentlig sektor. Flera medarbetare har sin bakgrund i offentlig sektor och är mycket väl förtrogna med verksamheternas förutsättningar. Det gäller även våra specialsiter som kan bistå med stöd och lösningar.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Finansiell revision
  • Verksamhetsrevision
  • Lekmannarevision
  • Intern styrning och kontroll
  • Redovisningsstandarder
  • Bedrägeri- och undersökningstjänster
  • Tjänster relaterade till klimatförändringar och hållbarhet

Kontaktperson Lena Joelsson
 

 

Kontakta oss

Ann-Mari Ek
Branschansvarig
Offentlig verksamhet
+46 70 215 58 45

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Sovereign debt and public finances today

Jim Turley speaks

Jim Turley, Chairman and Chief Executive Officer of EY, explains how governments' poor financial management has contributed to the sovereign debt crisis.

Stepping up development transformations Stepping up development transformations
A union of the public, private and not-for-profit sectors can help optimize development. Learn how in our fifth issue of Dynamics.

Government and Innovation 2012

Government and Innovation 2012

Watch videos from our May 8 conference in Brussels focused on a smarter and streamlined innovation policy in the EU.

Citizen Today: a time to work together

Citizen Today: a time to work together

As financial struggles continue, governments look at new ways to work together and deliver results - from the Canadian Government’s IT program to Switzerland’s trade promotions.

Read past issues here