Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Tax

Skattefrågor uppkommer ständigt i den offentliga verksamheten, oavsett om det rör försäljningar av fastigheter eller uppförande av exempelvis ett vindkraftverk. Inte minst inom momsområdet uppstår komplicerade frågor då det finns två olika system att hantera.

Det har också konstaterats i statliga utredningar att det finns flera problem med hur myndigheter och kommuner hanterar skattefrågor. Till exempel tillämpas inte reglerna om uttagsbeskattning fullt ut och myndigheternas kompensation för ingående moms slarvas det med.

Vår skatteavdelning har kompetens och kunnande att hjälpa dig med dina frågor vare sig det gäller djupare rättsutredningar eller agerande som bollplank i skattediskussioner.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Mervärdesskatt
  • Inkomstskatt
  • Punktskatter
  • Förmåner och pensioner

Kontaktpersoner - Christian Merseburg och Peter Iwarsson

 

Kontakta oss

Ann-Mari Ek
Branschansvarig
Revision
+46 70 215 58 45

Susanne Tillqvist
Rådgivning
+46 70 318 91 77 


Navigating disruption without gender diversity? 
Navigating disruption without gender diversity?

Disruption and gender diversity are two of the biggest topics facing business leaders today. Both issues are critical to the future of every industry. And they are closely connected.

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.