Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Transactions

Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta möjligheterna, göra dina transaktioner mer effektiva och se till att du uppnår dina strategiska mål. Oavsett storleken på ditt företag, vilken typ av företag det är eller var det ligger – och vilka affärer du gör – kan vi spela en nyckelroll under hela affärens livscykel.

Vi kan hjälpa dig att fastställa det verkliga värdet på en tillgång, upprätta rätt affärs- och skattestruktur och genomföra affären. Vi kombinerar beprövade metoder och ett konsekvent tillvägagångssätt med nytänkande och ger dig de råd du behöver för att fatta välgrundade beslut, minska risken och nå ett framgångsrikt resultat.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Transaktionsrådgivning vid privatisering/bolagisering/förvärv
  • Värdering av verksamheter
  • Skräddarsydda finansiella kalkylmodeller inför strategiska beslut, t.ex. investeringar
  • Analys av kapitalstruktur och utdelningspolicy för offentligt ägda företag
  • Finansieringsrådgivning, t.ex. projektfinansiering, OPS, obligationslån

Kontaktperson - Johan Schult 

Kontakta oss

Ann-Mari Ek
Branschansvarig
Revision
+46 70 215 58 45

Susanne Tillqvist
Rådgivning
+46 70 318 91 77 


Navigating disruption without gender diversity? 
Navigating disruption without gender diversity?

Disruption and gender diversity are two of the biggest topics facing business leaders today. Both issues are critical to the future of every industry. And they are closely connected.

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.