Government & Public Sector

  • Share

Offentlig verksamhet Transactions

Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta möjligheterna, göra dina transaktioner mer effektiva och se till att du uppnår dina strategiska mål. Oavsett storleken på ditt företag, vilken typ av företag det är eller var det ligger – och vilka affärer du gör – kan vi spela en nyckelroll under hela affärens livscykel.

Vi kan hjälpa dig att fastställa det verkliga värdet på en tillgång, upprätta rätt affärs- och skattestruktur och genomföra affären. Vi kombinerar beprövade metoder och ett konsekvent tillvägagångssätt med nytänkande och ger dig de råd du behöver för att fatta välgrundade beslut, minska risken och nå ett framgångsrikt resultat.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Transaktionsrådgivning vid privatisering/bolagisering/förvärv
  • Värdering av verksamheter
  • Skräddarsydda finansiella kalkylmodeller inför strategiska beslut, t.ex. investeringar
  • Analys av kapitalstruktur och utdelningspolicy för offentligt ägda företag
  • Finansieringsrådgivning, t.ex. projektfinansiering, OPS, obligationslån

Kontaktperson - Johan Schult 

Kontakta oss

Lena Joelsson 
Branschansvarig
Offentlig verksamhet
+46 8 520 596 68
+46 70 318 96 68

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Stepping up development transformations Stepping up development transformations
A union of the public, private and not-for-profit sectors can help optimize development. Learn how in our fifth issue of Dynamics.

Government and Innovation 2012

Government and Innovation 2012

Watch videos from our May 8 conference in Brussels focused on a smarter and streamlined innovation policy in the EU.

Citizen Today: a time to work together

Citizen Today: a time to work together

As financial struggles continue, governments look at new ways to work together and deliver results - from the Canadian Government’s IT program to Switzerland’s trade promotions.

Read past issues here