Life Sciences

  • Share

Life Sciences Advisory

Vi kan hjälpa dig att hitta den rätta balansen mellan att skydda verksamheten och skapa mätbart värde.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att dem för att förbättra resultaten inom de viktigaste områden som:

  • Finansiering
  • Leveranskedja
  • Kundfokuserade aktiviteter

Vårt riskperspektiv gör det möjligt för dig att utveckla en integrerad riskmiljö. Vi kopplar samman flera riskfunktioner och identifierar de aktiviteter som minskar komplexiteten och kostnaderna.  Våra risktjänster innefattar internrevision, kontroller, riskhantering, hantering av IT-risk och informationssäkerhet.

Kontakta oss

Jan Koch
Nordic Leader Life Sciences 
+46 31 637 811

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.