Life Sciences

  • Share

Life Sciences Assurance

Vi erbjuder dig  flera  typer av revisionstjänster för att hjälpa er att utvärdera kritisk information som ges ut till intressenterna inom en enhet. 

Våra revisionsexperter drar även nytta av kunskaperna och kompetensen inom hela vår biovetenskapsverksamhet för att ge ett tydligt perspektiv och relevanta insikter i ledning, revisionskommittéer och andra viktiga intressenter. 

Vi kan erbjuda bestyrkandetjänster enligt det som krävs enligt globala eller lokala bestämmelser, som bland annat följande:

  • Bestyrkande av finansiella rapporter (inklusive regelefterlevnad med SEC:s redovisningskrav och IFRS)
  • Tjänster inom bedrägeri, utredning och tvister, inklusive avtalstvister och granskning av royaltyn
  • Bestyrkande av regelefterlevnad inom internkontroll
  • Hjälp med uppköp och samgåenden, inklusive due diligence på köpsidan och säljsidan
  • Rådgivning inom finansredovisning
  • Resultat inom överenskomna förfaranden och tillhörande rapportering
  • Rapportering rörande klimatförändringar och hållbarhet
  • Utvärderingar av om företaget är redo för börsintroduktion
  • Avtal med myndigheter och bestyrkande av regelefterlevnad av krav för beviljanden

Kontakta oss

Jan Koch
Nordic Leader Life Sciences 
+46 31 637 811

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.