Life Sciences

  • Share

Life Sciences Tax

Skatterådgivningstjänster för företag inom bioteknik

Vårt nätverk av skatterådgivare är väl insatta i bioteknikbranschen. Våra skatterådgivningstjänster  innefattar rådgivning och regelefterlevnad för företagsbeskattning och skattefrågor som rör privatpersoner.

Företagsbeskattning

Vi tillhandahåller rådgivningstjänster för företag och "företagsrelaterade" individuella skatterådgivnings- och rapporteringstjänster genom alla skattestadier: planering, redovisning, regelefterlevnad och tvister.

Humankapital

Vi erbjuder tjänster inom skatterådgivning och regelefterlevnad för företag och deras internationella och inhemska uppdragstagare. Våra tjänster innefattar identifiering och minskning av anställningsrelaterade risker.

 Våra tjänster omfattar:

  • Rådgivning inom global mobilitet
  • Administrering av uppdrag
  • Processriskutvärderingar
  • Utlandsstationering
  • Hantering av deklarationer för utländsk personal

Vi erbjuder även kunderna rådgivning om global kompetenshantering samt incitaments- och belöningsprogram.

Punktskatt

Punktskatter påverkar leveranskedjan och det finansiella systemet och utgör en unik utmaning för multinationella skatteadministratörer eftersom de måste hanteras korrekt och i realtid.

Vi fokuserar på alla aspekter och typer av indirekta skatter, inklusive mervärdesskatt (moms), skatt på varor och tjänster, tullar och miljöavgifter.

Internationella skatter

Du kan få rådgivning inom bolagsinkomstskatt vid gränsöverskridande finansiering och strukturering, planering, riskhantering, internprissättning och skatteeffektiv leveranskedjehantering.

Transaktionsskatt

Vi fokuserar på de skattemässiga konsekvenserna av transaktioner, från due diligence till genomförande efter att affären är i hamn, för att minska risken och öka möjligheterna. Vi kan föreslå struktureringsalternativ som tar hänsyn till investerarnas önskemål, göra företaget redo för nästa steg och öka möjligheterna till förbättrad avkastning.

Kontakta oss

Jan Koch
Nordic Leader Life Sciences 
+46 31 637 811

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.