Life Sciences

  • Share

Life Sciences Transactions

Find out how they can support the capital agenda of your portfolio company
 

Handla enligt investeringsstrategin

The Life Sciences Capital AgendaDet är tufft därute. Vinnarna blir innovativa bioteknikföretag med en tydlig strategi och som använder sitt kapital på ett effektivt sätt. Att ha rätt rådgivare som förstår er investeringsstrategi, känner ert team, har de kunskaper om transaktioner och de branschkunskaper som krävs och är redo när ni är det kan göra hela skillnaden.

Hur kan vi bidra

Ramverket för planen för investeringar hjälper dig att koppla samman den övergripande kapitalstrategin med våra tjänster. Samtidigt läggs fokus på att bevara, optimera, investera och skaffa kapital. Detta hjälper dig också att titta på de olika investeringsalternativen under konjunkturcykeln. Med rätt alternativ fattar du rätta besluten för att lyckas i dagens föränderliga klimat.

Våra transaktionsexperter hjälper dig att genomföra de allt mer innovativa transaktioner som håller på att rita om bioteknikkartan.

Kontakta oss

Jan Koch
Nordic Leader Life Sciences 
+46 31 637 811

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.