Media & Entertainment

Digitala affärer

Media- och underhållningsbranschen drivs av ständig kreativitet och innovationskraft. Det gäller att ta till sig ny teknik, utveckla nya distributionsmodeller och leva upp till kraven från kräsna och insatta konsumenter. Samtidigt måste hålla koll på kostnaderna, överträffa intressenternas förväntningar och följa nya lagar och regler.

 EY:s Global Media & Entertainment Center hjälper dig.  Vårt världsomspännande team består av 7 500 experter med media- och underhållningsbranschen som specialistområden. Vi erbjuder dig tjänster inom revision, skatterådgivning, transaktioner och rådgivning .

De centrala frågorna inom medie- och underhållningsbranschen idag är:


 • Växa på tillväxtmarknader

  Medie- och underhållningsföretagen söker nu nya tillväxtmöjligheter. Man sneglar på tillväxtmarknader som BRIC-länderna eller Next Eleven (N11).

  Den växande medelklassen i tillväxtmarknaderna utgör en attraktiv marknad och medieföretagen lägger nu allt större resurser för att öka investeringarna där. Hundratals miljoner nya konsumenter väntar och det gäller att vara först på plats med de bästa och mest attraktiva produkterna. 

  Men nya möjligheter medför också betydande risker och utmaningar. Dessa risker består av allt ifrån lokal konkurrens till otillräcklig bolagsstyrning, bedrägerier, korruption och ett svagt skydd av immateriella tillgångar. Vårt globala team hjälper dig utnyttja möjligheterna samtidigt och undvika riskerna.

  Relaterat innehåll:

 • Införande av nya affärsmodeller

  Den digitala marknadsplatsen ställer nya krav på system och processer. Många företag finner att deras organisationer, processer och verktyg inte lever upp till kraven på nya digitala affärsmodeller.

  Vi hjälper dig att:

  • utveckla processer och den rätta organisationsstruktur som krävs för att hänga med i den digitala utvecklingen.
  • förbättra system inom traditionella och digitala plattformar.
  • bygga IP-hanteringssystem för avtal, rättigheter och royalties.
  • införa system för hantering av rättigheter som spårar vilket innehåll som kan användas när, var och i vilka format.
  • automatisera rättighetssystemet för att snabbt få ut produkter på marknaden.
  • fokusera på digital leveranshantering.
  • Öka datainsamlingen till stöd för nya affärsmodeller och driva på beslutsfattandet.

  Relaterat innehåll:

 • Upprätthållen kostnadsdisciplin

  Allteftersom affärsmodellerna utvecklas kommer medie- och underhållningsföretagen med nya organisationsidéer för att stärka sitt produktsortiment höja värdet på varumärket.  I denna strävan blir ousourcing blir ett allt vanligare alternativ som många aktörer väljer.

   Vi hjälper dig med:

  •  kostnadskontroll för att utöka värdet för företaget.
  •  outsourcing,  cosourcing och/eller delade tjänster.
  •  scenariebaserad planering och ta fram prognoser för att öka kostnadseffektiviteten.

  Relaterat innehåll:Kontakta oss

Ulf Virgin 
Branschansvarig Media och underhållning
+46 8 520 596 32
+46 70 666 96 32

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.