Media & Entertainment

  • Share

Media och underhållning Assurance

Våra revisionsexperter tillhandahåller oberoende rådgivning för att lösa viktiga frågor inom ekonomi och finansiell rapportering. Våra tjänster omfattar följande:

  • Redovisningsstandarder (inklusive IFRS)
  • Extern revision
  • Rådgivning inom finansredovisning (FAAS)
  • Bedrägeriutredning och tvister  

Kontakta oss

Ulf Virgin 
Branschansvarig Media och underhållning
+46 8 520 596 32
+46 70 666 96 32

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.