Media & Entertainment

  • Share

Media och underhållning Tax

Vi erbjuder tjänster inom alla skatteområden, inklusive företagsbeskattning, punktskatt, internationell beskattning, transaktionsskatt och skatterelaterade frågor förknippade med humankapital. Vårt skatteteam har ett nära samarbete med andra serviceområden på EY för att leverera stöd inom allt ifrån leveranskedjeoptimering och processförbättring till finansiell redovisning och rapportering.

Vi fäster särskild vikt vid de stora frågorna som medie- och underhållningsföretagen över hela världen står inför idag:

Global efterlevnad och rapportering: Vi sammanställer och skickar in skatteuppgifter och finansiella uppgifter så att företagen kan vara säkra på att de uppfyller sina skyldigheter enligt lag.  

Internprissättning: Att ha en skatteeffektiv internprissättning som följer lagen är mycket viktigt i dagens globala ekonomi. Vårt team har omfattande erfarenhet över bransch-, produkt- och nationsgränserna.

Tjänster rörande humankapital, inklusive utlandsstationerad personal:

Våra experter inom incitament och belöning hjälper till med att utforma kompensationsprogram och aktieincitamentsprogram för att engagera nyckelpersoner och attrahera de mest kompetenta människorna.  

Leveranskedja och processförbättring: Vi identifierar och bygger upp konkurrenskraftiga leveranskedjor för en större effektivitet, inte enbart på befintliga marknader utan även nya. Vi kan vägleda kunderna genom den växande globala labyrinten av mervärdesskatter och andra punktskatter och incitament.

Skatteregler och tvister: Vårt nätverk av experter på skatteregler och -tvister består bland annat av före detta höga tjänstemän på myndigheter. Vi förstår de centrala delarna i skattereglerna och hur de ska följas och proaktivt hantera risker för att undvika onödiga konflikter med skattemyndigheterna. Vi kan också hjälpa dig med att lösa befintliga tvister.

Kontakta oss

Ulf Virgin 
Branschansvarig Media och underhållning
+46 8 520 596 32
+46 70 666 96 32

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.