Media & Entertainment

  • Share

Media och underhållning Transactions

Oavsett om du arbetar med att bevara, optimera, anskaffa eller investera kapital kan vårt transaktionsrådgivningsteam bidra med skräddarsydd rådgivning.

Vi erbjuder dig integrerad, objektiv rådgivning som motsvarar dina behov. Vi hjälper dig att göra rätt affär vid rätt tidpunkt, oavsett om det handlar om ett samgående, ett uppköp, en strategisk allians, en avyttring, en emission eller en omstrukturering.

När det handlar om transaktioner inom musik-, radio- och tv, film, kabel-tv och reklambranschen, har vi en integrerad grupp experter som möter behoven vid avyttringar, förvärv, omstrukturering, samriskföretag, allianser och integration hos kunder över hela världen.  

Vi arbetar tillsammans inom fyra centrala områden för att hjälpa dig att fatta bättre och mer välgrundade beslut om hur man strategiskt förvaltar kapital och transaktioner i en föränderlig värld.

  • Bevara kapital: omforma verksamhetsbasen och kapitalbasen
  • Optimera kapital: främja kontanter och rörelsekapital, hantera tillgångsportföljen
  • Anskaffa kapital: analysera framtida finansieringsbehov och utvärdera källor
  • Investera kapital: stärka investeringsbedömningar och genomförande av transaktioner

Kontakta oss

Ulf Virgin 
Branschansvarig Media och underhållning
+46 8 520 596 32
+46 70 666 96 32

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.