Mining & Metals

 • Share

Gruv- och metallindustrin Assurance

Oberoende revision – Vår riskbaserade revisionsmetod ger dig en extra försäkran. Vi tar hänsyn till aspekter som är relaterade till verksamhet och redovisning inom gruv- och metallindustrin samt deras inverkan på finansiella rapporter.

Tjänsterna vilar på en stabil grund av kunskap om sektorn och teknisk erfarenhet. Därmed kan vi bidra med insikter till företagsledningen, inte bara lämna ett revisorsutlåtande.

Rådgivning inom finansredovisning – Vi drar nytta av vår gedigna erfarenhet av redovisning och ger kunder skräddarsydd information i rätt tid inom följande områden:

 • Förändringar inom redovisning och god redovisningssed (inklusive IFRS)
 • Revisionsstöd för due diligence
 • Hjälp vid börsintroduktioner
 • Redovisningsvägledning vid omvandling av finansfunktioner
 • Stöd för implementering av nya standarder och förbättrad finansiell kommunikation

Vi har många experter med ingående kunskap om IFRS och regelverkets konsekvenser för gruv- och metallbolag.

Klimatförändringar och hållbarhet – Vi erbjuder tjänster inom områden som:

 • hållbarhetsrapportering och revision
 • hållbarhetsstrategi  
 • hantering av miljörisker
 • rådgivning inom utsläpp av växthusgaser
 • förnybar energi
 • handel med utsläppsrätter.

Vi stödjer våra kunder inom gruv- och metallindustrin – oavsett var i världen deras verksamhet finns. Syftet är att utveckla deras förmåga att hantera klimatförändringar och en strategi för framtiden.

Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter – För att möta en växande efterfrågan på metaller är företag i högre utsträckning verksamma på tillväxtmarknader. Där är risken för bedrägerier och korruption högre. Vårt team kan hjälpa dig att:

 • utveckla ett ramverk för att bekämpa bedrägeri och korruption
 • anordna utbildning som ökar medarbetarnas medvetenhet om bedrägerier
 • göra platsbesök
 • utveckla en handlingsplan för hur företaget ska svara på bedrägerier och korruption.

Regelefterlevnad och redovisning – Vi hjälper stora multinationella företag att leva upp till kraven på bokföring och redovisning. Gruv- och metallbolag är ofta involverade i finansiella omstruktureringar, införande av så kallade shared services centers och en kontinuerlig strävan efter effektivitet och lägre kostnader.

Våra kunder får hjälp med hela "record-to-report"-processen på global nivå:

 • lagstadgad redovisning och rapportering,
 • skatteredovisning och avsättningar,
 • efterlevnad av skattskyldighet,
 • efterlevnad av skyldighet att betala indirekta skatter,
 • styrning och kontroll av ovanstående processer.

Kontakta oss

Lasse Laurio 
Nordic Mining & Metals Leader
+358 40 561 61 40

Ulf Borcrantz
Swedish Mining & Metals Leader
+46 70 318 90 63

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Petroleum workers

Video: Major risks for mining and metals companies

Thought Center Webcasts On-demand

Webcast on-demand: 1H 2012 M&A and Capital Raising trends

This webcast features highlights of the mergers, acquisitions and capital raising trends for 1H 2012