Mining & Metals

  • Share

Gruv- och metallindustrin Transactions

Vårt globala nätverk av rådgivare kan gruv- och metallindustrin och erbjuder våra kunder tjänster med enhetlig, hög kvalitet oavsett var i världen de befinner sig.

Oavsett om du är ute efter att bevara, optimera, utöka eller investera företagets kapital kan vårt team bidra med en kombination av kunskap och erfarenhet. De kan hjälpa dig att skapa konkurrensfördelar och större avkastning för aktieägarna genom att fatta bättre beslut på områden som rör kapital och transaktioner.

Hur vi kan bidra

Du får råd och stöd under hela transaktionsprocessen – före, under och efter avslutad affär. Vi kan hjälpa dig oavsett om transaktionen handlar om förvärv, partnerskap, joint ventures, försäljning, utförsäljning eller värdepapperisering.

Vårt branschfokus och ledarskap utmärker oss. Våra medarbetare förstår komplexiteten i din verksamhet och de utmaningar du ställs inför. De använder sina expertkunskaper inom transaktioner för att ge dina projekt mervärde.

Du får råd som hjälper dig att fatta välgrundade beslut, minska riskerna och nå ett framgångsrikt resultat.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Lead advisory
  • Omstrukturering
  • Operationella transaktioner
  • Transaktionsstöd
  • Transaktionsskatter
  • Värdering och upprättande av affärsmodeller
  • Rådgivning om kapitalmarknader
  • Skuldrådgivning

Kontakta oss

Lasse Laurio 
Nordic Mining & Metals Leader
+358 40 561 61 40

Ulf Borcrantz
Swedish Mining & Metals Leader
+46 70 318 90 63

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Petroleum workers

Video: Major risks for mining and metals companies

Thought Center Webcasts On-demand

Webcast on-demand: 1H 2012 M&A and Capital Raising trends

This webcast features highlights of the mergers, acquisitions and capital raising trends for 1H 2012