Icke vinstdrivna verksamheter

Arbetslöshetskassor

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder för arbetslöshetskassor. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs både kunskap och erfarenhet.

Vi kan vi hjälpa dig med:

 

 • revision
 • redovisning
 • IT
 • juridik
 • verksamhetsstyrning
 • intern kontroll

Som revisorer eller rådgivare uppdaterar vi oss ständigt inom vårt eget kompetensområde. Samtidigt analyserar och kartlägger vi förändringar som kan påverka din verksamhet, till exempel:

 • politiska beslut
 • förändringar i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF:s) regelverk
 • växande krav på intern kontroll
 • it-säkerhet.

I en arbetslöshetskassa finns ofta en stor andel av tillgångsmassan inom kapitalförvaltningen. Därför får organisationens riktlinjer för förmögenhetsförvaltningen stor betydelse. Det är viktigt att riktlinjerna utformas på ett bra och korrekt sätt. Våra specialister kan hjälpa till med detta arbete. De kan identifiera risker – men också möjligheter – i organisationens förvaltningsriktlinjer.

EY har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med förtroendevalda revisorer. Vi strävar alltid efter ett nära samarbete då det ger revisionen ytterligare tyngd och effektivitet.

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav och internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.