Icke vinstdrivna verksamheter

Arbetstagarorganisationer

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i arbetstagarorganisationer. Vi tar hänsyn till att medlemsnyttan har företräde framför ekonomiska nyckeltal. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs kunskap och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • revision
 • redovisning
 • juridik
 • skatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning

 

Spelreglerna har ändrats markant för arbetstagarorganisationer och förändringstakten ser inte ut att mattas av. Delvis handlar det om ny lagstiftning, men även om ökade krav på medlemsnytta. Hårdare bevakning av media och andra intressenter tvingar också fram transparens och effektivitet. Förändrade regler och ökade krav skapar dock nya möjligheter. Därför är det viktigt att ha en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Hur visar vi medlemmarna vad de får ut av sin medlemsavgift?
 • Vilka förtroenderisker finns i vår organisation?
 • Hur kan vi utforma riktlinjer och policyer för förmögenhetsförvaltning på ett bra sätt?
 • Hur kan vi realisera effektiviseringsmöjligheter?

EY har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med förtroendevalda revisorer. Vi strävar alltid efter ett nära samarbete då det ger revisionen ytterligare tyngd och effektivitet.

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav och internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.