Icke vinstdrivna verksamheter

Bransch- och intresseorganisationer

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i bransch- och intresseorganisationer. Vi tar hänsyn till att medlemsnyttan har företräde framför ekonomiska nyckeltal. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs kunskap och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • revision
 • redovisning
 • inkomstskatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning
 • juridik

Spelreglerna har ändrats markant för bransch- och intresseorganisationer och förändringstakten ser inte ut att mattas av. Delvis handlar det om ny lagstiftning, men även om ökade krav på medlemsnytta. Hårdare bevakning av media och andra intressenter tvingar också fram transparens och effektivitet. Förändrade regler och ökade krav skapar dock nya möjligheter. Därför är det viktigt att ha en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Hur visar vi medlemmar vad de får ut av sin medlemsavgift?
 • Var går gränserna mellan ideell verksamhet och näringsverksamhet?
 • Hur hanterar vi ökade krav på insyn samt socialt och etiskt ansvar?
 • Hur förändras inkomstskatte- och momsreglerna för medlems- och serviceavgifter?
 • Vilka förtroenderisker finns i vår organisation?
 • Hur kan vi realisera effektiviseringsmöjligheter?
 • Vilka krav ställs på redovisningen i bidragsfinansierade projekt?

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav och internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.