Icke vinstdrivna verksamheter

Fraud risk management

  • Share

Problem med bedrägerier och andra oegentligheter ökar kontinuerligt i Sverige. För de organisationer som drabbas följer mycket bekymmer och stora kostnader. Det gäller särskilt ideella föreningar och stiftelser där varumärket oftast är den viktigaste tillgången. Ekonomiska oegentligheter som uppmärksammas av media kan leda till förtroendekriser som påverkar hela verksamheten.

EY har en specialistgrupp som består av jurister, revisorer och konsulter med bakgrund som ekobrottsutredare. Tack vare vår globala organisation kan vi erbjuda stöd och genomföra utredningar i ett stort antal länder världen över.

Detta är exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Utreda bedrägerier
    Misstänker du ekonomiska oegentligheter inom organisationen – till exempel bedrägerier, förskingring eller trolöshet mot huvudman? Låt oss genomföra en utredning som oberoende part. Arbetet sker naturligtvis under fullständig sekretess.
  • Förebygga bedrägerier
    Vi erbjuder åtgärder som hjälper dig att förebygga eller stoppa kostsamma oegentligheter. Åtgärdsprogrammen skräddarsys efter organisationens förutsättningar och behov. Ett typiskt uppdrag är att genomföra en riskanalys och därefter granska verksamheter och rutiner där korruption eller andra oegentligheter kan förekomma.
  • Tekniskt utredningsstöd
    Behöver du kvalificerat tekniskt utredningsstöd i samband med en intern utredning eller inför en eventuell skadeståndsprocess? Med hjälp av datorstödd kriminalteknik kan vi säkra och analysera stora mängder data – såväl finansiell som annan. Vi kan också återskapa raderad information eller analysera bevis i persondatorer och servrar. I våra tekniska utredningar använder vi samma verktyg som rättsvårdande myndigheter.

Kontakta EY:s specialistgrupp