Icke vinstdrivna verksamheter

Idrottsorganisationer

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i idrottsorganisationer. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs kunskap och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • revision
 • redovisning
 • juridik
 • skatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning

Spelreglerna har ändrats markant för icke vinstdrivna organisationer och förändringstakten ser inte ut att mattas av. Därför är det viktigt att ha en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Vilka förändringar föreslås i moms- och inkomstskattelagstiftningen?
 • Vilka förtroenderisker finns i vår organisation?
 • Hur kan vi realisera effektiviseringsmöjligheter?
 • Var går gränserna mellan ideell verksamhet och näringsverksamhet?

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav och internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.