Icke vinstdrivna verksamheter

Insamlings- och biståndsorganisationer

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i insamlings- och biståndsorganisationer. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs kunskap och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • revision
 • redovisning
 • rapportering till Svensk Insamlingskontroll
 • skatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning
 • juridik

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer som får bidrag från exempelvis Sida, EU, Svenska missionsrådet och Forum Syd att uppfylla de krav som ställs på intyg och projektgranskning. Vi har också bred kunskap om Sidas krav på intern kontrollstyrning. Dessutom har vi fått förtroendet att granska en stor andel 90-kontohavares rapportering till Svensk Insamlingskontroll.

Spelreglerna ändras konstant för insamlings- och biståndsorganisationer och förändringstakten ser inte ut att mattas av. Därför är det viktigt att ha en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Hur uppfyller vi FRII:s kvalitetskod?
 • Vilka förtroenderisker finns i vår organisation?
 • Hur kan vi utforma riktlinjer och policyer för förmögenhetsförvaltning på ett bra sätt?
 • Hur kan vi realisera effektiviseringsmöjligheter?
 • Vilka nyheter vad gäller rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll måste vi ta till oss?
 • Vilka krav ställs på redovisningen i bidragsfinansierade projekt?

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav från exempelvis FRII och Svensk Insamlingskontroll samt internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.