Icke vinstdrivna verksamheter

Juridik

  • Share

Hos EY arbetar några av landets främsta experter inom stiftelse- och föreningsområdet. Du kan få hjälp med frågor som rör stiftelser och ideella föreningar – inom såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Vi hanterar även frågor som rör ekonomiska föreningar och vilken juridisk form en viss verksamhet bör bedrivas i.

Stiftelser enligt stiftelselagen
Vi besvarar ofta frågor som gäller om en donation ska ha formen av gåva eller stiftelse. Vi kan även:

  • upprätta stiftelseförordnanden när en vanlig stiftelse eller insamlingsstiftelse ska bildas.
  • tolka eller ändra i stiftelseförordnanden.
  • lämna rättsutlåtanden, till exempel om en redan given donation har gett upphov till en stiftelse eller inte.
  • ge råd i praktiska frågor kring förvaltningen av stiftelser.

Stiftelser enligt tryggandelagen
Vår rådgivning inom stiftelseområdet omfattar även stiftelser enligt tryggandelagen. När det gäller pensionsstiftelser kan vi exempelvis besvara följande frågor: Är det lämpligt att företaget tryggar sina pensionsutfästelser i en pensionsstiftelse? Hur ska en pensionsstiftelse behandlas vid förändringar i företaget – till exempel vid upphörande av näringsverksamheten, försäljning eller fusion?

Föreningar
Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med att bilda en förening. Vi kan även avgöra om det rättsligt sett föreligger en eller flera ideella föreningar.