Icke vinstdrivna verksamheter

Projektrevision och projektrådgivning

  • Share

Behöver du hjälp med projektredovisning och intygsgranskning? EY kan den ideella sektorn och de förutsättningar som råder för projekt med extern finansiering. Vi hjälper dig även under projektets gång.

Det är viktigt att vara överens om förutsättningarna i externt finansierade projekt redan från början. Instruktioner från finansiärer kan ofta vara svåra att tolka och det krävs specialistkunskap inom revision för att förstå konsekvenserna. Alla vinner därför på att en kontakt upprättas mellan revisor och projektadministratör så tidigt som möjligt i projektfasen. På så vis undviker du komplikationer när projektet ska slutrapporteras och revideras.

Naturligtvis har vi stor erfarenhet från revision av olika projekt. Vi har även erfarenhet av att hjälpa organisationer att anpassa sina rutiner till de krav som ställs från finansiärer, till exempel Sida, Forum Syd, EU, Radiohjälpen och Allmänna arvsfonden.

Förutom revision av projekt erbjuder vi konsultation i projektadministration. Det omfattar allt från redovisning till kontrollsystem och projekthandböcker.