Icke vinstdrivna verksamheter

Rådgivning inom hållbar utveckling

 • Share

Klimatförändring och hållbarhet blir allt viktigare för regeringar, organisationer och individer över hela världen. EY erbjuder tjänster som hjälper din organisation att bli långsiktigt hållbar – ur såväl ett ekonomiskt som ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Å ena sidan möter organisationer ett ökat tryck från allmänheten och en allt mer komplex lagstiftning som skiljer sig mellan länder och branscher. Å andra sidan ger diskussioner om hållbar utveckling möjligheter att skapa intäkter och sänka kostnader. För att hitta en balans mellan risk och möjlighet införlivar många organisationer frågor om klimatförändring och hållbarhet i sin verksamhet.

Våra tjänster
Du kan få hjälpa inom följande områden:

 • strategisk rådgivning inom hållbarhetsfrågor
 • rådgivning inom GRI:s G3 (Global Reporting Initiative)
 • verifiering av hållbarhetsredovisning
 • rådgivning inför och genomförande av miljöredovisning
 • rådgivning kring strategi och implementering av jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 • upprättande och granskning av uppförandekoder
 • riskanalyser
 • rådgivning och upprättande av kontrollmiljö med fokus på Corporate Responsibility (CR)
 • granskning av leverantörskedjan
 • rådgivning inom Social Responsible Investments (SRI).