Icke vinstdrivna verksamheter

Revision

 • Share

Icke vinstdrivna verksamheter skiljer sig på många sätt från vanliga företag. Spelreglerna förändras löpande, vilket skapar risker och möjligheter för din organisation. Därför bör du ställa höga krav på din revisor. EY:s revisorer har den breda kompetens som behövs för att stödja din organisations utveckling.

Vi tar hänsyn till att din verksamhet inte fokuserar på vinstmaximering, utan kanske på medlems- eller samhällsnytta. Vi analyserar de risker och möjligheter som är aktuella för just din organisation. Analysen ligger till grund för revisionen som utformas i dialog med er. Inom EY finns även specialister på områden som till exempel redovisning, skatt, moms, it, ekonomiska oegentligheter och hållbarhetsredovisning.

Vi har stor erfarenhet av att revidera räkenskaper och förvaltning i ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Vi har även fått förtroendet att granska 90-kontohavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Givetvis har vi kunskap om de krav som ställs på organisationer som får bidrag från exempelvis Sida, Ungdomsstyrelsen, EU, Svenska missionsrådet och Forum Syd. Vi har nära kontakt med viktiga intressenter som FRII och Stiftelser i Samverkan. Dessutom är vi aktiva i remissammanhang för diverse frågor som rör icke vinstdriven verksamhet.

Våra medarbetare är uppdaterade på förändringar som påverkar ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Det innebär att du har en revisor som känner till både det senaste och det som är på gång. Det innebär också att vi är proaktiva och förmedlar information och praktiska tips, till exempel genom:

 • Nyhetsbrev
  Med e-post kan du få information om senaste nytt som påverkar redovisning, skattesituation, projekthantering eller någon annan central aspekt i din organisation.
 • Informationsmaterial
  Vi tar fram eget material som kan stödja din organisation, till exempel skrifter om styrelsearbete i både ideella föreningar och stiftelser.
 • Föreläsningar
  Vi erbjuder frukost-, lunch- och ibland kvällsseminarier där vi går igenom aktuella frågor eller andra viktiga ämnen. Om ämnet som du är intresserad av inte finns på seminarieschemat kan vi säkert lösa också det.
 • Nätverk för förtroendevalda revisorer
  Vår ståndpunkt är att ett nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna ger revisionen ytterligare tyngd och effektivitet. Genom vårt nätverk för förtroendevalda revisorer erbjuder vi stöd och hjälp.