Icke vinstdrivna verksamheter

Stiftelser

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i stiftelser. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för just din stiftelse krävs kunskap och erfarenhet.

Vi har också förtroendet att granska 90-kontohavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Vi kan hjälpa stiftelser med:

 • revision
 • redovisning
 • rapportering till Svensk Insamlingskontroll
 • skatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning
 • juridik

Under senare år har kraven på styrelser och förvaltare ökat markant. Då är det viktigt med en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Uppfyller stiftelsen ändamålet?
 • Vad krävs för att kunna ändra i stadgarna (permutation)?
 • Hur grundas och avslutas en stiftelse?
 • Vilka förändringar har föreslagits i stiftelselagen och skattelagstiftningen?
 • Hur kommer redovisningslagstiftningen att ändras?
 • Hur kan vi utforma riktlinjer och policyer för förmögenhetsförvaltning på ett bra sätt?
 • Hur kan vi effektivisera verksamheten?

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som stiftelsen möter – både externa krav och internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att stiftelsen har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.