Icke vinstdrivna verksamheter

Trossamfund

 • Share

På EY är vi väl insatta i de speciella förutsättningar som råder i trossamfund. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för din verksamhet krävs kunskap och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • revision
 • redovisning
 • skatt
 • moms
 • verksamhetsstyrning
 • projektgranskning
 • juridik

Lagen om trossamfund innebär att reglerna för trossamfundet skiljer sig från de flesta andra juridiska personer. Flertalet trossamfund följer dessutom ytterligare regler, till exempel de som finns i kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Inom ett trossamfund ryms ofta många olika verksamheter. Det kan förutom gudstjänster och själavård röra sig om utbildning, bistånd, insamlingsverksamhet eller ren näringsverksamhet. Därför är det viktigt med en revisor eller rådgivare som kan besvara frågor som:

 • Var går gränserna mellan ideell verksamhet och näringsverksamhet?
 • Vilka förtroenderisker finns i vår organisation?
 • Hur kan vi realisera effektiviseringsmöjligheter?
 • Hur kan vi utforma riktlinjer och policyer för förmögenhetsförvaltning på ett bra sätt?
 • Vilka krav ställs på redovisningen i bidragsfinansierade projekt?

Låt oss hjälpa dig att hantera de utmaningar som organisationen möter – både externa krav samt internt uppsatta målsättningar. Våra metoder tar hänsyn till att verksamheten har andra drivkrafter än ekonomisk vinst som huvudsakligt mål.