Icke vinstdrivna verksamheter

Utbildning och stöd för förtroendevalda revisorer

  • Share

EY har ett nätverk för förtroendevalda revisorer. Medlemmarna får löpande ta del av information och nyheter. Vi bjuder också in till nätverksträffar med seminarier där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

De förtroendevalda revisorerna spelar en nyckelroll i varje organisation. De ska granska verksamheten och – där så är tillämpligt – ge underlag till styrelsens ansvarsprövning genom den årliga revisionsberättelsen. Men det är inte alla som känner sig helt bekväma i rollen som förtroendevald revisor. Eller så gör man det, men har intresse och vilja att lära sig mer.

Syftet med vårt nätverk för förtroendevalda revisorer är att erbjuda utbildning och stöd Ämnen som behandlas under våra nätverksträffar kan till exempel vara:

  • revisorernas ansvar och uppdrag
  • revisionsprocessen
  • samspel mellan revisorerna.

Andra närliggande områden kan vara verksamhetsstyrning, intern kontroll och förebyggande av ekonomiska oegentligheter. Är din organisation intresserad av utbildning och stöd utöver vad nätverket erbjuder kan vi självklart skräddarsy något för er.