Icke vinstdrivna verksamheter

Verksamhetsstyrning

  • Share

Det ställs höga krav på verksamhetsstyrningen i organisationer som ska realisera demokratiskt fattade beslut. Vi hjälper din organisation att uppfylla dessa krav och utveckla en effektiv verksamhetsstyrning.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • analys och utveckling av styrsystem
  • utveckling av ledningssystem
  • översyn och utveckling av organisationsstrukturer
  • analys av effektiviteten i resursutnyttjandet
  • analys och kvalitetssäkring av administrativa processer

Utveckling av styrsystem
Vi renodlar organisationens övergripande styrprocess och förstärker sambandet mellan kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Vi kan även klarlägga vad olika enheter kan uppnå med de resurser som står till deras förfogande. Därmed blir det tydligt hur olika enheter bidrar till att uppfylla organisationens gemensamma mål.

Utveckling av ledningssystem och organisationsstrukturer
Vi stödjer utvecklingen av ledningssystem, det vill säga chefernas arbetssätt och rutiner för att leda verksamheten. I ledningssystemet förtydligas medarbetarnas åtaganden samt ansvarfördelningen mellan olika funktioner och medarbetare. Vi hjälper också verksamheter att utveckla organisationsstrukturer. Målet är en organisationsstruktur som stödjer arbetet med att uppfylla verksamhetens mål och som använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.