Power & Utilities

 • Share

Energi Assurance

Vi är kända för vår professionella revision. Vi ger viktig information till investerare och andra intressenter, en handfast och tydlig översyn för revisionskommittéer och konstruktiv information i rätt tid till företagsledningen.

Utöver vår kompetens inom revision tillhandahåller våra revisionsexperter de tjänster som krävs enligt globala eller lokala bestämmelser, som bland annat följande:

 • Redovisning och finansiell rapportering (inklusive de internationella redovisningsstandarderna, IFRS)
 • Rådgivning inom finansredovisning (FAAS)
 • Bedrägeriutredning och tvister (FIDS)

Vi har en stark närvaro på den globala marknaden för revision för energibolag. Med en marknadsandel på 25 % inom redovisning bland de energibolag som är noterade på Fortune Global 500 (2011) är vi det ledande revisionsbolaget i världen.

I vårt globala energinätverk ingår 1 400 revisionsexperter med specifik branschkunskap. 

Några exempel:

Upphandling

 • Redovisning för avtal om bränsleinköp med beaktande av de bestämmelser som gäller enligt redovisningsstandarderna

Kraftproduktion

 • Komponentmetod för produktionsanläggningar
 • Redovisning för avvecklingsregler
 • Hantering av utsläppsrätter under ett tak och en cap and trade-mekanism
 • Redovisning för upplägg som innefattar leasing
 • Värdeminskning för kraftverk

Handel och portföljförvaltning

 • Riskhantering
 • Säkringsredovisning för råvaror
 • Inbäddade derivat.

Överföring och distribution

 • Gas i ett distributionsnät eller i lager
 • Aktiviteter inom tariffreglering
 • Uppdragsavtal

Försäljning

 • Anslutningsavgifter
 • Kostnader för att skaffa kunder

Kontakta oss

Sofie Mannerstråle
Partner, Power & Utilities
+46 70 318 98 69

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.