Power & Utilities

Vi hjälper er att klara omvandlingen inom energibranschen

Världens energibolag står inför stora utmaningar.  Man måste förbättra sin miljöprestanda, hålla konsumenternas kostnader nere och behålla tillförlitligheten i systemen. Allt på samma gång. 

EY:s Global Power & Utilities Center hjälper dig. Våra 3 500 energi-experter hjälper dig att identifiera de rätta tillväxtsstrategierna för just ditt företag.

De viktigaste frågorna som energisektorn står inför är:


 • Omfördela produktionsmixen och förnya gamla nät

  Sektorn befinner sig under ständig press från politiskt håll att minska koldioxidutsläppen. Nu finns det en möjlighet att omfördela produktionsmixen helt under de kommande 30 åren. Men en omodern infrastruktur innebär att man måste fatta stora investeringsbeslut redan idag.

  I den allt överskuggande nödvändigheten av att trygga leveranssäkerheten står man inför följande utmaningar:

  • Besluta om bästa produktionsmix för olika marknader
  • Ta hänsyn till lagar och bestämmelser i olika länder
  • Finansiera förvärv av eller uppbyggnad av tillgångar som orsakar låga koldioxidutsläpp
  • Hantera riskerna med storskaliga byggnadsprojekt
  • Få kunderna att inse värdet av låga koldioxidutsläpp
 • Tillgång till kapital i åtstramningstider

  Strategisk kapitalfördelning och nya finansieringskällor är i dag en av de viktigaste frågorna. Det kommer att behövas massiva investeringar för att:

  • ersätta den befintliga produktionskapaciteten samtidigt som man tar hänsyn till miljömässiga faktorer
  • förnya och uppgradera en åldrande nätinfrastruktur
  • omvandla dagens nät till morgondagens smarta nät.

  Den globala finanskrisen har lett till att energibolagen måste stärka balansräkningarna. Detta har lett till betydande avvecklingsåtgärder i Europa och en konsolideringsvåg i Nordamerika. Branschen står inför omfattande kapitalkrävande processer. Kontakta oss

Sofie Mannerstråle
Partner, Power & Utilities
+46 70 318 98 69

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.