Power & Utilities

  • Share

Energi Transactions

Vårt globala nätverk av expertrådgivare inom transaktioner kan branschen och ger er en sömlös tjänst oavsett var ni befinner er i världen.

Våra expertrådgivare inom transaktioner erbjuder råd och stöd under hela transaktionslivscykeln, från det tidigare stadiet till genomförandet och aktiviteter efter att affären rotts i hamn. Oavsett om er transaktion handlar om förvärv, partnerskap, samriskföretag, försäljning eller värdepapperisering kan vi hjälpa er att välja och säkra rätt affär.

Vi kan hjälpa till med att fastställa en tillgångs verkliga värde, sätta upp lämpliga affärs- och skattestrukturer, optimera er position i situationer av reglerade intäkter och prissättning och genomföra affären.

Vi kombinerar beprövade metoder och ett konsekvent tillvägagångssätt med nytänkande och ger er de råd ni behöver för att nå ett framgångsrikt resultat.

Våra tjänster omfattar följande:

  • Transaktionstöd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Intäkter, prisreglering och mikroekonomi inom energisektorn
  • Rådgivning inom infrastruktur
  • Värderingar och upprättande av affärsmodeller
  • Hantering av kontanter och rörelsekapital
  • Transaktionsintegration och carve-out-tjänster
  • Skatterådgivning om transaktionsskatt
  • Rådgivning om kapitalmarknader

Kontakta oss

Sofie Mannerstråle
Partner, Power & Utilities
+46 70 318 98 69

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.