Private Equity

Private equity: vinnare i en ny tidsålder

Private equity-företagen verkar i dag i ett allt mer osäkert klimat. Efter den globala finanskrisen var den viktigaste läxan att förvänta sig det oväntade.

Mot denna bakgrund; hur ska man balansera möjligheter på köp- och säljsidan och expandera på nya marknader med fortsatt fokus på att skapa värde i de befintliga portföljerna, samtidigt som man lever upp till skärpta regleringar och bemöter större risker? Är ditt företag strategiskt positionerat? Vi kan hjälpa dig att få perspektiv på frågor och trender som påverkar private equity-branschen, bland annat:


 • Skapa värde i private equity-investeringar

  De som kan visa på konsekventa historiska framgångar med att skapa värde i sin portfölj, vilket innebär högsta möjliga avkastning, bör vara väl positionerade att dra till sig nytt kapital.

  Private equity-branschen är, liksom andra branscher, inte immun mot en fortsatt makroekonomisk osäkerhet. Situationen i USA och statsskulderna i de europeiska länderna finns som moln på himlen.

  Private equity är emellertid en motståndskraftig bransch som är snabb i vändningarna och har visat sig ha en förmåga att stå emot chocker. Det är inte undra på att private equity-investerare har kommit ut ur recessionen med ett förnyat fokus på organisk ökning av intäkter och en mer entreprenörsinriktad inställning till arbetet med sina portföljföretag.

  Private equity kommer återigen få möjligheten att bevisa att det aktiva ägarskapet, precis som vi har sett i undersökningar från både Nordamerika och Europa om hur private equity-investerare skapar värde, gör det möjligt att skapa starkare och mer lönsamma företag. Institutionella investerare söker de facto exponering för det attraktiva tillväxtfenomenet Latinamerika —  Brasilien i synnerhet – för att påbörja eller expandera sina private equity-investeringsprogram i regionen.

  Det leder till följande fråga: Håller den övriga världen på att ta efter private equity-modellen på tillväxtmarknaderna? Ta reda på varför vårt svar är ja.

 • Hantera risk – för att uppnå möjligheter

  Oroar du dig för riskerna med regleringar och efterlevnad?

  Under tiden, när svängningarna på marknaden och prispressen gör bilden osäker, bidrar dessa krafter till att stimulera konkurrensen och skapa möjligheter.

  Våra undersökningar tyder på att många ledande företag, för att uppnå en balans mellan risk och möjligheter, håller på att utveckla en övergripande strategi som balanserar dessa aspekter.

  Vårt arbete med våra kunder visar att det finns ett behov av att göra om riskprocesserna inom verksamheten, på samma sätt som man gjort med processerna inom ekonomi, tillverkning och leveranskedja.

  Målet är att bättre täcka in de risker som har betydelse.

 • Private equity-finansierade börsintroduktioner

  En börsintroduktion kan vara en av de bästa vägarna till att finansiera tillväxt för snabbväxande företag som vill skaffa kapital. Men det är inte ett beslut som kan fattas lättvindigt. De mest framgångsrika företagen betraktar börsintroduktioner som en omvandlingsprocess snarare än ett slutmål eller ett sätt att skaffa finansiering.

  Få insikt i marknadstrenderna som påverkar volymen på globala private equity-finansierade börsintroduktioner, affärer, stämningen bland investerarna och mycket annat.Kontakta oss

Michel Eriksson 
Branschansvarig Private Equity
+46 8 520 593 54
+46 70 318 93 54

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

What the JOBS Act means for non-US firms (webcast)

Our panel discusses the new JOBS Act and its goal of making the US a more attractive capital-raising option. Register for the 16 October webcast.

Knowledge@Wharton
on Private Equity

Your source for in-depth information on the private equity industry. Private equity defies the odds with a steady recovery.

Sponsored
by       
EY logo